Fuar Stant Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fuar Stant Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler


Fuar standı firmanın kartviziti gibidir. Büyüklüğü ve tasarımı ile ürün kimliğini ve firmanın önemini yansıtır. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kusursuz olmalı, ziyaretçinin bütün duyularına hitap etmelidir.
Bir fuar standı:
Abartılı olmadan etkileyici olabilir.
Fakir görünmeden mütevazi olabilir.
Gözalıcı olmadan davetkar olabilir.
İtici olmadan ürünü ön plana çıkarabilir.
Panayır görüntüsü vermeden aktivite merkezi olabilir.
Standın verimli kullanımını sağlamak, fuardan azami verimi alabilmek için fuar esnasındaki stand konseptini çok iyi hazırlamak gerekir. Bu amaçla stand ile ilgili planlanması ve uygulanması gereken ana başlıkları şöyle özetleyebiliriz:
Stand büyüklüğü, cinsi, yeri
Tasarımı Donanımı Ürün Yelpazesi
Teknik Donanımı
Standın Hazırlanması ve Toplanması
Standın İşletilmesi ve Organizasyonu
Stand Büyüklüğü
Bir stand büyüklüğüne bakılmaksızın üç fonksiyon alanına ayrılır:

1-Sunum Alanı
Fuara katılış amacı ve sergilenecek ürünlerin miktarı ve cinsi bu konudaki alan ihtiyacını belirler, ancak stand alanı ziyaretçilerin ürünleri rahatça inceleyebileceği genişlikte olmalıdır. Ürünlerle ilgili panolar veya yapılacak video sunumları gibi malzeme ve faaliyetler de bu alanın kapsamı içindedir.

2-Görüşme Alanı
Ürünün ve yapılacak görüşmelerin niteliğine göre açık veya kapalı mekanlardan oluşabilen bu alan, fuarın akışı içinde rahat bir ortam sağlamalıdır. Ayrıca ziyaretçilere hızlı bilgi akışını sağlayabilmek amacıyla oluşturulacak bir enformasyon masası ve ikramlar için bir bar gibi bölümler de ihtiyaca göre hesaba katılmalıdır.

3-Hizmet Alanları
Kişisel eşyaların konulabileceği bir kapalı bölüm, promosyon ürünlerinin veya stoklanacak malzemenin saklanacağı bir depo, sakin ortamda yapılması gereken görüşmeler için bir küçük ofis, içeceklerin konulacağı bir buzdolabı gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır.Bu alanların toplamı stand alanını verir. Fuarın amacına ve ürünün özelliklerine göre bu alanlar hesaplanmalı ve ihtiyaç duyulan stand alanı tespit edilmelidir.
Stand Cinsi:

Stand büyüklüğünün yanı sıra, standın tamamının ahenkli olması ve kurum kimliği ile bütünleşmesi de önemlidir. Bu konuda standın ebatları ve yapısı da bir etkendir. Stand cinslerini dört başlıkta toplayabiliriz:
Sıra Stand: İki yanında komşusu olan, sadece ön cephesi açık standlar
Köşe Stand: İki yanında komşusu olan, ancak köşede yer aldığı için iki cephesi açık olan standlardır.
Kafa Stand: Bir blokun uç kısmında yer alıp, üç cephesi de açık olan standlar.
Ada Stand: Tamamen bağımsız bir bloktan oluşan, dört cephesi açık olan standlar.
Stand seçiminde sergilenecek ürünlerin cinsi, fuarın amacı kadar, standa yapılabilecek harcamada rol oynamaktadır. Açık cephe sayısı arttıkça, stand için yapılacak masraf da artacaktır.

Stand Teknik Donanımı:
Çalıştırılacak TV-video seti, buzdolabı, ışıklı panolar gibi malzemeler için elektrik bağlantısı gerekmektedir. Ayrıca bazı firmaların makinelerini çalıştırabilmek için trifaze elektriğe ve basınçlı havaya ihtiyacı vardır. Elektrik bağlantısının hangi güçte gerekeceği ve cinsini belirlemek, hava basıncı ihtiyacını tespit ederek önceden sipariş etmek gerekmektedir. Elektrik, hava, su gibi teknik donanım ancak fuardan önce sipariş edildiğinde karşılanabilmektedir. Dolayısıyla buradaki terminleme çok önemlidir.
Stand büyüklüğünün yanı sıra, standın tamamının ahenkli olması ve kurum kimliği ile bütünleşmesi de önemlidir. Bu konuda standın ebatları ve yapısı da bir etkendir. Stand cinslerini dört başlıkta toplayabiliriz:
Sıra Stand: İki yanında komşusu olan, sadece ön cephesi açık standlar
Köşe Stand: İki yanında komşusu olan, ancak köşede yer aldığı için iki cephesi açık olan standlardır.
Kafa Stand: Bir blokun uç kısmında yer alıp, üç cephesi de açık olan standlar.
Ada Stand: Tamamen bağımsız bir bloktan oluşan, dört cephesi açık olan standlar.
Stand seçiminde sergilenecek ürünlerin cinsi, fuarın amacı kadar, standa yapılabilecek harcamada rol oynamaktadır. Açık cephe sayısı arttıkça, stand için yapılacak masraf da artacaktır.
Fuar standı firmanın kartviziti gibidir. Büyüklüğü ve tasarımı ile ürün kimliğini ve firmanın önemini yansıtır. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kusursuz olmalı, ziyaretçinin bütün duyularına hitap etmelidir.
Bir fuar standı:
• Abartılı olmadan etkileyici olabilir.
• Fakir görünmeden mütevazi olabilir.
• Gözalıcı olmadan davetkar olabilir.
• İtici olmadan ürünü ön plana çıkarabilir.
• Panayır görüntüsü vermeden aktivite merkezi olabilir.
Standın verimli kullanımını sağlamak, fuardan azami verimi alabilmek için fuar esnasındaki stand konseptini çok iyi hazırlamak gerekir. Bu amaçla stand ile ilgili planlanması ve uygulanması gereken ana başlıkları şöyle özetleyebiliriz:
• Stand büyüklüğü, cinsi, yeri
• Tasarımı Donanımı
• Ürün Yelpazesi
• Teknik Donanımı
• Standın Hazırlanması ve Toplanması
• Standın İşletilmesi ve Organizasyonu
STAND CİNSİ
Bir stand büyüklüğüne bakılmaksızın üç fonksiyon alanına ayrılır:
1-Sunum Alanı
Fuara katılış amacı ve sergilenecek ürünlerin miktarı ve cinsi bu konudaki alan ihtiyacını belirler, ancak stand alanı ziyaretçilerin ürünleri rahatça inceleyebileceği genişlikte olmalıdır. Ürünlerle ilgili panolar veya yapılacak video sunumları gibi malzeme ve faaliyetler de bu alanın kapsamı içindedir.
2-Görüşme Alanı
Ürünün ve yapılacak görüşmelerin niteliğine göre açık veya kapalı mekanlardan oluşabilen bu alan, fuarın akışı içinde rahat bir ortam sağlamalıdır. Ayrıca ziyaretçilere hızlı bilgi akışını sağlayabilmek amacıyla oluşturulacak bir enformasyon masası ve ikramlar için bir bar gibi bölümler de ihtiyaca göre hesaba katılmalıdır.
3-Hizmet Alanları
Kişisel eşyaların konulabileceği bir kapalı bölüm, promosyon ürünlerinin veya stoklanacak malzemenin saklanacağı bir depo, sakin ortamda yapılması gereken görüşmeler için bir küçük ofis, içeceklerin konulacağı bir buzdolabı gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu alanların toplamı stand alanını verir. Fuarın amacına ve ürünün özelliklerine göre bu alanlar hesaplanmalı ve ihtiyaç duyulan stand alanı tespit edilmelidir.
Stand yerinin seçiminde sektörel bölümlemelere dikkat etmek gerekir. Ayrıca iyi olarak nitelendirilen yerlerin, fuarın satışa çıkmasıyla birlikte ilk satılan yerler olduğunu da unutmamak gerekir. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, fuar yerinden çok stand tasarımı ön plana çıkmaktadır. Çünkü gelen ziyaretçiler bütün fuar alanını dolaşmakta, ama ilgilerini ve önceliklerini daha prestijli olduğunu düşündükleri standlara yöneltmektedirler. Bu açıdan bakınca, fuar alanında aynı veya yakın sektör kuruluşlarıyla aynı bölge içinde olmak, fuara hedefli gelen ziyaretçiyi çekebilmek için çok önemlidir.
STAND TASARIM
Stand tasarımı konusunda üç değişik konsept vardır:
Açık Stand: Stand tamamıyle ziyaretçinin gözü önündedir, görüşü engelleyen hiçbir unsur standda yer almaz.
Kısmen Açık Stand: Standın cephelerinden bazıları, standın içinin tamamen gözükmesini engellemek amacıyla kapatılır. Böylece ziyaretçiler ilgi derecelerine göre tasnif edilmiş olur.
Kapalı Stand: Standın dış cepheleri tamamen panellerle veya vitrinle kapatılmıştır. Ancak gerçekten ilgili ziyaretçi standa girme cesaretini gösterir.
Stand tasarımı iki değişik sistemle gerçekleşebilir:
• Standart konstrüksiyon
• Özel yapım

STAND TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: Alınlık Yazısı: Mümkün olduğunca kısa ve fuarın yapıldığı ülke için nispeten anlamlı olmalıdır. Burada anlam ifade eden kelimelerin İngilizce olmasına ve ticari unvan eklerinin kullanılmasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca devlet desteğinde bir problem çıkmaması açısından firma isminin veya tescilli markanın alınlıkta yer alması gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse: Güneş Makine İmalat, İnşaat, Turizm ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. yerine Güneş Machinery yazılmalıdır. Çünkü fuarda stand adının ayırt edilebilmesi ve akılda kalabilmesi önemlidir.
Standın Genel Konstrüksiyonu:
    Bu konuda standın cinsi önemlidir, açık cephe sayısı fazla olan standlarda genel konsept iyi düşünülmeli ve standın bazı bölümleri uygun şekilde kapatılmalıdır. Bu, standın yol olarak kullanılmasını ve ziyaretçilerin dikkatinin dağılmasını engelleyecektir. Stand konseptinin seçiminde amaca uygunluk ön planda olmalıdır.
Fonksiyonellik daima göz önünde bulundurulmalı, kapalı kabinlerin yerleri doğru seçilmeli , ürün sergileme alanları ve görüşme alanları fazlaca iç içe geçmemeli ve standın genel havasını vurgulamak için cam panel veya renkli malzemeler kullanılmalıdır.
Genel konsept içinde yer alacak bir enformasyon bankosu ve/veya bir TV/video sunumu standın havasını oldukça değiştirecektir.
Sergileme Üniteleri:
    Prestijli bir sergileme için malzeme seçimi ve yerleşimine dikkat etmek gerekir. Bu amaçla raf, vitrin veya podest gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin yerleşimi yapılırken standın derinliği iyi kullanılmalı ve hoş bir ahenk sağlanmalıdır. Ucuz olması sebebiyle genel eğilim, sergileme ihtiyacını raflarla çözemeye yöneliktir. Ancak, çok fazla rafın kullanıldığı bir stand hırdavatçı dükkanından farklı görünmeyecektir. Ayrıca rafların yerlerinin ve yüksekliklerinin doğru tespiti gerekir. Bu konuda insanın göz hizasına gelen görüş alanını da yönlendirmeler için doğru kullanmak dikkat edilmesi gereken bir konudur.
Aydınlatma:
    Spotlar genelde panellerin üst kısmına monte edildikleri için, genel konstrüksiyonun planlanması aşamasında spot yerlerine de dikkat etmek gerekir. Ürünlerin aydınlatılma biçimleri ve standın genel aydınlığı, ziyaretçiyi etkileyebilecek bir unsurdur, bu sebeple spot yerlerinin bilinçli seçilmesi ve ürünlerle stand arasında kontrast oluşturulması gerekir.
Dekorasyon:
    Standın duvarlarını oluşturan paneller dekorasyon için uygun bir zemin oluştururlar. Tasarlanan standın genel niteliklerine uygun logolar, grafik çalışmalar, afişler, bayraklar, panolar v.b. dekorasyon malzemesini hazırlayıp, standa uygulamak standı canlandıracaktır. Ancak bu konuda abartıdan kaçınarak, sade fakat ahenkli uygulamalar hazırlamaya özen gösterilmelidir.
    Panellere yapılan uygulamalarda kesici ve delici malzeme kullanmamaya, tutturma işlemini çift taraflı bantla yapmaya özen göstermelidir. Salon işletmecileri zarar gören panellerin maliyetini katılımcıdan tahsil etme yoluna gitmektedirler.
Ahengin sağlanması için şu kriterlere dikkat etmek gerekmektedir :
• Standın bölümlenmesi (alan dağılımı)
Yatay dağılım dışında dikey dağılım da önem taşımaktadır:
* Masa ve podest seviyeleri
* Grafik seviyesi (resimler, afişler, vs.)
* Tanınma seviyesi (firma adı, ana slogan,vs.)
• Panel Yerleşimleri
• Donanım
• Aydınlatma
• Renk uyumu
• Yazı uyumu (tipografi)
    Yukarıda saydığımız “Alınlık Yazısından” – “Dekorasyona” kadar olan maddeler standın kullanışlı olması yanında kurum kimliğinin de ön plana çıkarılmasına yöneliktir. Fuarların insanın bütün duyularına hitap etmektedir. Bakmak ile görmek arasındaki farkı, “göstermeyi” başararak ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla eğer ön plana çıkmak isteniyorsa, görünürlük doğru şekilde sağlanmalıdır
ÜRÜN YELPAZESİ
    Ürün ne kadar ön plana çıkarsa, ziyaretçinin o kadar dikkatini çeker. Doğrudan ışık altında duran ürünler, daha çok ön plana çıkarlar. Ürün gruplarının birbirleriyle alakalarının kurulması ve ona göre yerleştirilmesi, ziyaretçinin idrak süresini kısaltacaktır. Ancak sergilemenin temel mantığı çokluk değil kalite olmalıdır, ürün avantajları net olarak gözler önüne serilmelidir.
    Ürünün kendi başına gözalıcılığı sağlanmalı (renk, tasarım, ambalaj v.s.), gerekiyorsa ışık ve renk oyunlarıyla objenin vurgusu arttırılmalıdır. Ürünle ilgili açıklamalar dikkat çekici ve vurgulayıcı olmalı, zor okunan zor anlaşılan uzun ve sıkıcı açıklamalardan kaçınılmalıdır. Ürünün kullanıcı için oluşturacağı avantajlar iyi düşünülmeli, doğru işlenmeli ve doğru yerlere yerleştirilmelidir.
    Ürünle ilgili broşür ve kataloglar hitap edilen ülke göz önüne alınarak ve standda sergilenen kurum kimliğine uygun hazırlanmalı ve yeteri miktarda bulundurulmalıdır.
Tabii bu arada sergilenecek ürünün ziyaretçi açısından dokunulabilirliği de bir başka konudur. Hırsızlığa karşı tedbir alınması gerekiyorsa, sergileme tarzı da buna uygun olmalıdır. Ancak dokunarak incelemenin etkili bir tanıtım olduğu unutulmamalıdır.
    Ürün tanıtımı mümkünse aktivitelerle desteklenmelidir. Video sunumları, promosyon dağıtımı, tanıtılan ürünlerin çalıştırılması gibi aktiviteler standa yönelenlerin sayısını arttıracaktır.
STAND TEKNİK DONANIM
    Çalıştırılacak TV-video seti, buzdolabı, ışıklı panolar gibi malzemeler için elektrik bağlantısı gerekmektedir. Ayrıca bazı firmaların makinelerini çalıştırabilmek için trifaze elektriğe ve basınçlı havaya ihtiyacı vardır. Elektrik bağlantısının hangi güçte gerekeceği ve cinsini belirlemek, hava basıncı ihtiyacını tespit ederek önceden sipariş etmek gerekmektedir. Elektrik, hava, su gibi teknik donanım ancak fuardan önce sipariş edildiğinde karşılanabilmektedir. Dolayısıyla buradaki terminleme çok önemlidir.