Otel Tasarımları

Otel Tasarımları

    Bildiğimiz gibi ülkemiz turizm açısından bir cennet. Üç yanı denizle çevrili olmasının yanı sıra, dört mevsimin de tam anlamıyla yaşandığı mükemmel bir coğrafyada yaşamaktayız. Bu yüzden turizm bizim için en önemli sektörlerden biri.

    Yıllarca turizm için “bacasız sanayi” terimini kullandık. Fakat, sürdürülebilirliğin günden güne önem kazandığı son yıllarda bu terim artık yeterli değil. Yeşil otel tasarımları yapmak, çok daha verimli ve sürdürülebilir yapılar yapmamızı sağlarken, gelişen turizm trendlerini de yakalamak adına önemli bir noktadadır. Dünyada turizm sektörüne olan talebi artık yalnızca standart otel hizmetleri ile karşılamak yetersiz kalmakta, bilinçlenen tüketiciler tatil ya da iş vb. sebeplerle seçecekleri otellerde sürdürülebilir yaklaşım ve sorumluluğu da beklemektedirler.
    Otel binalarında enerji ve su verimli tasarımlar yapılarak, uygulamada çok ciddi tasarruflar sağlanabiliyor. Özellikle su tüketimi açısından oteller dezavantajlı yapılardır. Kullanıcıların konforunu düşürmeden su verimliliği sağlayabilmek, oteller için çok önemli bir sürdürülebilirlik kalemidir. Konaklama binalarında yüksek oranda lavabo ve duş kullanımı olması, gri su artırması yapılmasını avantajlı kılan bir noktadır. Bu tip yapılarda yalnızca verimli vitrifiye armatürler ve rezervuarlar seçilerek yaklaşık %30-%35 oranında su verimliliği sağlanabilmekte, ayrıca gri su arıtmasının yapılarak rezervuarlarda kullanılması durumunda, iç mekan su tüketiminde %50'ye kadar su tasarrufu yapılabiliyor.
    Su verimliliği ile beraber otellerde enerji tasarrufu sağlanması da işletme sürecinde önemli geri dönüşleri olan bir konu. Bu kapsamda yapılacak verimli cihaz seçimleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile binada %50'ye kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
Otellerin işletme aşaması için bir atık yönetim planına sahip olması ve bu planın uygulanması, öncelikle otelde daha az atık çıkışının sağlanabilmesi için ilk adımdır. Sonrasında geri dönüşümlü atıkların geri dönüşüme gönderilmesinin sağlanması, evsel atıkların ise doğru bir şekilde yönetilmesi otelin sürdürülebilir yaklaşımına katkı sağlıyor. Ayrıca otelde bulunan ofislerin yeşil bir yaklaşıma geçmesi ve tüketimlerini azaltmasının yanı sıra, müşterilere verilecek eşantiyon vb. ürünlerin geri dönüştürülmüş olması otelin yeşil yaklaşımı destekleyecek çalışmalar olacaktır.
    Sürdürülebilirlik deyince akla gelen verimlilik ve geri dönüşüm konularının yanı sıra kullanıcılara doğru konfor şartlarının sağlanması da uzun vadeli, verimli ve sağlıklı yapılar yapmak için önemli bir kalemdir ve atlanmaması gerekir. Otellerde müşterilere ve çalışanlara maksimum oranda gün ışığı ve manzara sağlamak iç mekanların konforunu yükselteceği gibi, bu tip konaklama yapılarında kişilerin termal ve akustik konforu da yüksek derecede önemli konulardandır. Doğru termal konfor tasarımının yapılması işletmede konforu arttırırken bakım maliyetlerini düşürecektir. Özellikle otel odalarında akustik konforun sağlanması ise kullanıcılar için konforlu ortamlar sağlayacaktır.
    Otel binalarına LEED, BREEAM gibi yurt dışı kaynaklı yeşil bina sertifikaları alınabildiği gibi, ülkemizde de “Yeşil Yıldız” sertifika sistemi ile oteller sertifikalandırılabiliyor.
Yeşil Yıldız sertifikası, tıpkı yurt dışı kaynaklı yeşil bina sertifika sistemleri gibi bir puanlama sistemidir. Oteller bu sertifika sürecinde 122 farklı maddeden puan toplayabilmekte. Bu maddelerden 8 tanesi sertifikanın sağlanması için zorunlu olan birer ön koşul. Yeşil Yıldız sertifika sistemini oluşturan temel konu başlıkları ise şu şekilde; “Genel yönetim”, “Eğitim”, “Tesisin yatak odalarındaki düzenlemeler”, “Tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler”, “Ekolojik mimari”, “Enerji”, “Su”, “Deterjanlar, dezenfektanlar ve tehlikeli kimyasal maddeler”, “Atıklar”, “Diğer hizmetler”. Sertifikaya başvuran oteller, bu başlıklar altındaki konularda sürdürülebilir iyileştirmeler yapmakla sorumlu oluyorlar.
    Ülkemizde Yeşil Yıldız sertifikası almaya hak kazanmış otellerde yüksek oranda su ve enerji tasarrufu sağlanıyor, doğal kaynaklar tasarruflu kullanılarak, atıklar geri dönüşüme gönderiliyor. Ayrıca tüm çalışanların çevre bilincine sahip olmasının yanı sıra, bilinçli kitle tarafından tercih edilen oteller. Sertifikalı oteller bu çalışmayla sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Elektrik Enerjisi Desteği'nden de faydalanabiliyor.
Kısacası, günümüzde sürdürülebilirlik hayatımızın her alanında bir gereklilik haline gelmiş durumda. Hızla tükettiğimiz doğal kaynaklara, sebep olduğumuz kirliliğe ve doğaya verdiğimiz zarara karşın bireyler artık uyanışa geçti. Artık hayatın her alanında sürdürülebilir bir yaklaşım benimseme trendi giderek artıyor. Tüketimin ciddi anlamda yüksek olduğu otelcilik sektörünün de daha sürdürülebilir yapı ve işletmeler olabilmek için ellerinden geleni yapması kaçınılmaz durumdadır.